10 suất học bổng vượt khó từ Công ty bảo hiểm BIDV Đà Nẵng

Quỹ học bổng Hoa Anh Đào Đại học Đông Á vừa tiếp nhận 10 suất học bổng từ Công ty bảo hiểm BIDV Đà Nẵng.

Đây là phần đồng hành của công ty bảo hiểm BIDV (BIC) dành cho các bạn sinh viên Đại học Đông Á vượt khó học tốt.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí