Tập đoàn Route Inn, Nhật Bản

Tập đoàn Route Inn, Nhật Bản

1.  Giới thiệu

Tập đoàn Route Inn Nhật Bản là tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất tại Nhật Bản, với hơn 300 khách sạn, nhà hàng.

2.  Nội dung hợp tác: tiếp nhận sinh viên sang thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí