Hợp tác đào tạo kỹ năng làm việc với SMF - Singapore

Hợp tác đào tạo kỹ năng làm việc với SMF - Singapore

Ngày 12/10, Ban lãnh đạo đại học Đông Á đã có buổi gặp và thảo luận cơ hội hợp tác với Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore.

Thành phần đoàn gồm ông George Huang, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore (Singapore Manufacturing Federation – SMF); bà Natalia Huang Yih Ling, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu (Tổ chức Wildlife Reserves Singapore) và cô Isabella Loh, Chủ tịch Singapore Environment Council.

Sau khi đại diện trường Đông Á giới thiệu quá trình hình thành và tiềm năng phát triển của UDA đến 2015, hai bên đã đi đến thống nhất thúc đẩy hợp tác về môi trường cũng như tiến tới thiết lập liên kết giữa Hội doanh nhân Đà Nẵng và Hiệp hội các nhà sản xuất Singapore.

Đồng thời phía SMF sẽ cử một đoàn sang làm việc với trường Đông Á về hợp tác tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, đặc biệt là các kỹ năng thực tế liên quan đến công việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí