Hợp tác đào tạo giữa Trường Quản lý Khoa học & Công nghệ với Đại học Huế, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc mở rộng phạm vi và đối tượng đào tạo thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, trong các ngày 14/7 và 15/7/2010, Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Vũ Văn Khiêm đã làm việc với Phó Giám đốc Đại học Huế PGS. TS Lê Mạnh Thạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng PGS. TS Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Á Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Anh Đào.

Tại Đại học Huế, PGS. TS Vũ Văn Khiêm đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Trường Quản lý KH&CN và trình bày một số chương trình đào tạo về quản lý khoa học và quản trị công nghệ cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực KH&CN của cả nước. PGS. TS Lê Mạnh Thạnh cũng giới thiệu khái quát về Đại học Huế. Nhiệm vụ chính của Đại học Huế là đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và các tỉnh miền Trung- Tây nguyên nói riêng. Hoạt động KH&CN của Đại học Huế trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Do vậy, thông qua việc hợp tác đào tạo với Trường Quản lý KH&CN sẽ giúp cho các cán bộ giảng dạy và sinh viên của Đại học Huế nâng cao năng lực quản lý KH&CN, hiểu biết tốt hơn những vấn đề cơ bản nhất về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng, khai thác thông tin KH&CN phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn của nhà trường. PGS. TS Lê Mạnh Thạnh đánh giá cao ý nghĩa của buổi làm việc giữa lãnh đạo hai nhà trường và sẵn sàng hợp tác, liên kết đào tạo, đề nghị cần sớm soạn thảo, đi đến ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai trường làm cơ sở để lập kế hoạch, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng học viên sẽ triển khai ngay trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

Tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, PGS. TS Đoàn Quang Vinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác các nguồn thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và mong muốn được hợp tác với Trường Quản lý KH&CN để tổ chức các khoá đào tạo cơ bản và chuyên sâu nhằm phát triển kỹ năng tra cứu và ứng dụng thông tin sáng chế, kỹ năng quản trị và chuyển giao công nghệ, kỹ năng thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ, v.v. Vì vậy, cần sớm ký kết một văn bản thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Trường Quản lý KH&CN nhằm cụ thể hoá kết quả làm việc giữa Ban Giám hiệu của hai trường.

Tại Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ThS. Nguyễn Thị Anh Đào đã nhất trí với chủ trương hợp tác đào tạo nhằm xây dựng chương trình có nội dung ngắn gọn, thiết thực, đi sâu vào thực tiễn được thiết kế theo từng mô- đun ở các trình độ từ dễ đến khó trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Một số hình ảnh về chuyến công tác tại miền Trung của Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ

Làm việc với Phó Giám đốc Đại học Huế PGS. TS Lê Mạnh Thạnh

Làm việc với Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, PGS. TS Đoàn Quang Vinh


Làm việc với Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

Nguồn: most.gov.vn

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí