Triết lý học tập

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Đông Á là: “Đào tạo gắn liền thực nghiệm, tạo dựng con đường thành công”. Trường Đại học Đông Á hướng trở thành Trường đào tạo được nhiều sinh viên thành công thông qua các mô hình, phương thức đào tạo ứng dụng, tiên tiến; Người học giỏi chuyên môn nghề nghiệp, thông thạo các kỹ năng và kỹ năng làm việc hội nhập, đầy nghị lực và lòng trách nhiệm, có tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với sự phát triển của thời đại và đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.

 

Triết lý học tập của sinh viên đại học Đông Á

 

  1. Học để phát triển bản thân.
  2. Học để làm người trách nhiệm.
  3. Học để làm đúng cách.
  4. Học để giỏi nghề nghiệp, xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thành công.