Lễ Tốt nghiệp khối Sức khoẻ Đại học Đông Á năm 2023

Lễ Tốt nghiệp khối Sức khoẻ Đại học Đông Á năm 2023

Lễ Tốt nghiệp khối Sức khoẻ Đại học Đông Á năm 2023

  • Thời gian: 14h, ngày 4/11
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Đối tượng:
  • Sinh viên khoá tốt nghiệp đầu tiên khoa Dược
  • Sinh viên khoá tốt nghiệp thứ 2 chương trình Aijinkai, Nhật - khoa Y ngành Điều dưỡng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí