Hội thảo “Tính thời vụ của Du lịch thành phố Đà Nẵng và những giải pháp gắn với định hướng nghề Du lịch”

Hội thảo “Tính thời vụ của Du lịch thành phố Đà Nẵng và những giải pháp gắn với định hướng nghề Du lịch”

Hội thảo “Tính thời vụ của Du lịch thành phố Đà Nẵng và những giải pháp gắn với định hướng nghề Du lịch”

  • Thời gian: 7h30, ngày 23/10/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí