Giao lưu quốc tế với sinh viên trường Đại học Unimas, Malaysia

Trao đổi các cơ hội hợp tác học thuật và chương trình giao lưu sinh viên là nội dung chính tại buổi làm việc với đại học Unimas, Malaysia.

  • Thời gian: 9h45, ngày 21/10/2022
  • Địa điểm: phòng Hội nghị 709, Đại học Đông Á
  • Nội dung: 
    • Trao đổi các cơ hội hợp tác học thuật và trao đổi sinh viên
    • Trao đổi cơ hội tham gia học tập nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn tại ĐH Unimas, Malaysia
    • Không gian giao lưu quốc tế giữa SV Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Anh Đại học Đông Á và sinh viên Malaysia.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí