ĐĂNG KÝ THAM GIA "TUẦN LỄ SỰ NGHIỆP 2023" TẠI MARRIOTT ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ THAM GIA "TUẦN LỄ SỰ NGHIỆP 2023" TẠI MARRIOTT ĐÀ NẴNG

 "TUẦN LỄ SỰ NGHIỆP 2023" TẠI MARRIOTT ĐÀ NẴNG

1. Thời gian: 08:00 AM - 12:00 PM , ngày 12/04/2023

2. Địa điểm: Danang Marriott Resort & Spa, số 7 Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, ĐN.

3. Chương trình chi tiết tại ảnh đính kèm

4. Đăng ký tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4CUAhB1e5LhjvJ1bU6RzVC2y729dzjP/edit#gid=446898098 

5. Hạn cuối đăng ký: 11/04/2023

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí