Dự án: Moblie Attic

Cuộc thi "Ý tưởng có lượt vote - share nhiều nhất"

Mã số dự thi: KN.001

Bài dự thi của nhóm:

  1. Nguyễn Hồng Thảo Quyên
  2. Bùi Thân Minh Diệu

Đơn vị: khoa Quản Trị

DỰ ÁN: MOBILE ATTIC

MÔ TẢ DỰ ÁN:

Dự án mang sứ mệnh mở rộng dòng sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu lưu trú trong du lịch. Góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước nhằm phát triển kinh tế.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí