Dự án: Bánh tráng tép

Cuộc thi "Ý tưởng có lượt vote - share nhiều nhất"

Mã số dự thi: KN.013

Bài dự thi của nhóm SV: 

  1. Trần Tiến Đạt
  2. Nguyễn Công Hậu
  3. Trần Quốc Vương
  4. Nguyễn Thị Phương Trang
  5. Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Đơn vị: khoa CNTP

DỰ ÁN: BÁNH TRÁNG TÉP

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí