Dự án: AgriUDAEthBLC: Mạng Ethereum Blockchain ứng dụng trong việc trích xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam

Cuộc thi "Ý tưởng có lượt vote - share nhiều nhất"

Mã số dự thi: KN.010

Bài dự thi của nhóm SV:

  1. Nguyễn Sỹ Hoài Thanh
  2. Võ Duy Bắc
  3. Hoàng Ngọc Thành

Đơn vị: khoa CNTT

DỰ ÁN: AgriUDAEthBLC: MẠNG ETHEREUM BLOCKCHAIN ỨNG DỤNG TRONG VIỆC TRÍCH XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

MÔ TẢ DỰ ÁN:

Việc đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin nguồn gốc của sản phẩm, hàng hoá trên thị trường trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Vì thế việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã trở thành vấn đề cấp thiết của nhiều nước nhằm đảm bảo thực phẩm sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, an toàn trong sử dụng, và hiểu rõ về sự phát thải carbon dioxide từ thực phẩm mà họ đang ăn hàng ngày. Đối với các nước phát triển, ngày càng có nhiều rào cản kỹ thuật trong việc nhập khẩu hàng hoá là các sản phẩm nông ngư nghiệp, trong đó quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở thành bắt buộc. Đối với Việt Nam là một đất nước đang phát triển, việc xuất khẩu nông sản sang các nước phát triển, nơi có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tương đối cao ngày càng khó khăn hơn nếu không triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tin cậy cho các sản phẩm của mình. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy phải đảm bảo sử dụng công nghệ Blockchain và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc với thị trường xuất khẩu mà ta cần hướng đến. Chúng tôi đề xuất một mạng dựa trên blockchain, AgriUDAEthBLC, là sản phẩm sẽ mang thương hiệu Đại học Đông Á, nhằm góp phần giải quyết các thách thức về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp, giúp cho việc xúc tiến quảng bá và xuất khẩu hàng hoá đảm bảo tiêu chuẩn vào các thị trường có yêu cầu áp dụng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hai mục tiêu của dự án: Cung cấp thông tin đáng tin cậy về nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất trong khu vực miền Trung Việt Nam như xác định vị trí, nhật ký sản xuất, quy trình thu hoạch và lưu trữ; đồng thời hệ thống đảm bảo kết nối với các mạng lưới truy xuất nguồn gốc hiện có của các nước phát triên như Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ để quảng bá và xuất khẩu sản phẩm của Việt Nam.  AgriUDAEthBLC hướng đến kết nối các hệ thống mạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm các nước Nhật Bản ( Exa Network, Fuluoka ), Đức (Te-Food Network ) … và hướng đến là sản phẩm được cấp chính quyền cấp phép là mạng truy xuất nguồn gốc áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp sản xuất trong nước.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí