Cuộc thi bình chọn bài hát hay viết về ĐH Đông Á

Cuộc thi bình chọn bài hát hay viết về ĐH Đông Á

1. Quy định tham gia

  • Đăng nhập vào trang Facebook Đại học Đông Á tại địa chỉ www.facebook.com/daihocdonga.
  • Nghe và bấm “Like” bình chọn cho ca khúc viết về trường được đề cử là hay nhất.

2. Quy định chấm điểm

Bài hát có số lượt người yêu thích và bình chọn qua trang Facebook Đại học Đông Á nhiều nhất, nhì, ba: những người tham gia bình chọn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên (theo thứ tự like) để chọn ra người bình chọn may mắn nhận giải thưởng.

3. Giải thưởng

  • Giải Nhất (dành cho người bình chọn bài hát được yêu thích nhiều nhất): 500.000 đồng.
  • 2 giải khuyến khích (dành cho bài hát được yêu thích nhì, ba): 300.000 đồng.
  • Giải danh dự dành cho đơn vị có nhiều người tham gia bình chọn nhất: 1.000.000 đồng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí