Chính sách học phí dành cho Tân SV - Hệ Đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Đông Á ban hành chính sách học phí dành cho Tân sinh viên (SV) nhập học vào các ngành trình độ Đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Học phí ổn định cả khóa học. Đây là mức học phí không cao so với các nhà trường và thấp hơn nhiều so với học phí ở các trường trong khu vực nhưng ĐH Đông Á vẫn duy trì mức học phí này nhiều năm qua để chia sẻ và hỗ trợ SV miền Trung.

Riêng đối với năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh): là nhu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Đối với SV tự học tốt, sẽ tham gia kỳ thi đánh giá, SV đạt chuẩn năng lực tiếng Anh đầu ra sớm còn được nhận học bổng của nhà trường; Trường hợp SV đăng ký tham gia khóa học ngoại ngữ tại trường thì được hưởng mức học phí hỗ trợ thấp nhất để tạo điều kiện cho SV đạt năng lực.

Ngoài chính sách học phí trên, Nhà trường dành nhiều học bổng khuyến học, khuyến tài Hoa Anh Đào ở các mức khác nhau ngay thời điểm nhập học, học bổng cuối năm học và các học bổng từ doanh nghiệp là các đơn vị hợp tác của nhà trường tạo nhiều cơ hội cho SV được thi thố tài năng và hội nhập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí