VIoT Technology tài trợ thiết bị và nền tảng quản lý cho khối Kỹ thuật Đại học Đông Á

Tại Ngày hội việc làm 2024 Đại học Đông Á, Công ty VIoT Technology cũng tiến hành trao các thiết bị tài trợ cho hoạt động giáo dục và nghiên cứu của khối Kỹ thuật Đại học Đông Á.

Cùng với ký kết hợp tác, trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng ứng viên lĩnh vực công nghệ thông tin, tại Ngày hội việc làm 2024 Đại học Đông Á, Công ty VIoT Technology cũng tiến hành trao các thiết bị tài trợ cho hoạt động giáo dục và nghiên cứu thuộc dự án mạng LoRaWAN, phát triển ứng dụng Thành phố thông minh dựa trên nền tảng thiết bị Internet vạn vật kết nối (IoT) và kết nối LoRaWAN cho khối Kỹ thuật Đại học Đông Á.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí