Tuần lễ hướng nghiệp và Ngày hội việc làm 2023 Đại học Đông Á

Tuần lễ hướng nghiệp và Ngày hội việc làm 2023

Tuần lễ hướng nghiệp và Ngày hội việc làm 2023

  • Thời gian: từ 18 - 25/5/2023
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Các nội dung chính: 

  • Hợp tác chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Đông Á
  • Tham quan thực tế doanh nghiệp - phỏng vấn thực tập 
  • Khai mạc Ngày hội việc làm 2023 và các phiên phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí