Nhập học đợt 1 năm 2023

Đại học Đông Á tổ chức nhập học đợt 1 năm 2023

Đại học Đông Á tổ chức nhập học đợt 1 năm 2023

  • Thời gian: từ ngày 21/8 - 26-8
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí