Kỳ thi HSK lần 7, TOPIK lần 3

Kỳ thi HSK lần 7, TOPIK lần 3

Kỳ thi HSK lần 7, kỳ thi TOPIK lần 3

  • Thời gian: 7h, ngày 15/10/2023
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí