Kết nối thư viện số Đại học Đông Á vào cổng thông tin Trung tâm Tri thức số

Tháng 5/2023, thư viện số Đại học Đông Á chính thức được kết nối vào Cổng thông tin Trung tâm tri thức số cùng mạng lưới hơn 30 đại học trong cả nước.

Cổng thông tin Trung tâm Tri thức số: Kết nối thư viện số dùng chung – đổi mới sáng tạo (http://digitalknowledgehub.vnu.edu.vn) là kết quả hợp tác giữa Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) với các thư viện số của các trường đại học, học viện thuộc Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (DLCORP).

Việc kết nối vào Cổng thông tin Trung tâm Tri thức số sẽ giúp cho Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên trường ĐH Đông Á có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn thông tin tri thức số phong phú, đa dạng trong và ngoài trường, từ đó tăng chỉ số truy cập mở trong xếp hạng đại học. Ngoài ra, việc kết nối này cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện, giúp Nhà trường tiết kiệm chi phí và tạo ra môi trường trao đổi, giao lưu chuyên môn cho cán bộ Thư viện.

Cổng thông tin giúp kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu cũng như toàn văn từ các kho tri thức số của hệ thống: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh vực khoa học... tùy theo chính sách và mức độ chia sẻ của từng thư viện tham gia, hỗ trợ chuẩn hóa công tác tạo lập, lưu trữ, quản trị, phân phối và chia sẻ tài nguyên số theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cổng thông tin Trung tâm Tri thức số hiện tại đang chia sẻ thông tin về các thư mục tài liệu; trong tương lai khi tất cả giải pháp công nghệ được xây dựng và cho phép người dùng hoàn toàn có thể tìm kiếm cũng như truy cập đến toàn văn của tài liệu.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí