Danh sách Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm Đà Nẵng ngày 30/7/2021

Danh sách Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm Đà Nẵng ngày 30/7/2021

Thông tin nhu cầu tuyển dụng mới cập nhật của doanh nghiệp để nhằm giới thiệu việc làm cho sinh viên đến phỏng vấn trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ.

Xem chi tiết danh sách doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại: https://drive.google.com/file/d/1Sjv_7AIlHo3FpssN4VGBePgkZumdwKYF/view?usp=sharing

Liên hệ: Phòng Giới thiệu việc làm - Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí