Code Complex Vietnam

1. Giới thiệu

CodeComplete là một công ty được thành lập bởi các chuyên gia phần mềm có kinh nghiệm ở cả Châu Âu và Nhật Bản, có văn phòng tại Tokyo và Đà Nẵng (Việt Nam). Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Tư vấn, Quản lý dự án và chương trình, Giải pháp phần mềm đầu cuối, Bản địa hóa phần mềm, Hệ thống tích hợp, Tư vấn phát triển ra nước ngoài.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí