Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Đông Á là: “Đào tạo gắn liền với thực tiễn để người học đầu tư kiến thức, biến đổi cuộc sống, tạo dựng con đường thành công”. Người học giỏi chuyên môn nghề nghiệp, thông thạo các kỹ năng và kỹ năng làm việc, hội nhập, bền chí và lòng trách nhiệm, có tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với sự phát triển của thời đại và đóng góp vào cộng đồng xã hội và sự phồn vinh của đất nước.

 

Triết lý học tập của sinh viên đại học Đông Á

 

  1. Học để làm người trách nhiệm;
  2. Học để phát triển bản thân;
  3. Học để làm đúng cách;
  4. Học để thành công.