Giới thiệu Đoàn Thanh niên

 

Giới thiệu Đoàn Thanh niên

 

1. Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Tp. Đà Nẵng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á luôn là lá cờ đầu trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Tp. Đà Nẵng nói chung và khối các trường Đại học, Cao đẳng nói riêng. Hiện Đoàn trường có 7 liên chi Đoàn trực thuộc. Thế hệ Đoàn viên luôn mang trong mình lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện  đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Với lớn mạnh không ngừng về cả chất và lượng, Đoàn thanh niên trường Đại học Đông Á là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Trải qua từng thời kỳ, Đoàn thanh niên trường Đại học Đông Á còn không ngừng nỗ lực phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của trường, đưa phong trào của trường ngày càng đi lên và lớn mạnh không ngừng. Tạo ra một sân chơi lành mạnh, lí tưởng, một môi trường học tập, rèn luyện nhằm thỏa sức sáng tạo, phát triển cho các đồng chí đoàn viên, sinh viên nhà trường. Đó là mục tiêu to lớn mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Á luôn muốn hướng tới và đạt được..

2. Nhiệm vụ

  • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
  • Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
  • Luôn đi đầu trong các phong trào của Đoàn.
  • Tổ chức các chương trình nhằm đẩy mạnh các phong trào của Đoàn thanh niên như: Tình nguyện, văn hóa, văn thể, thể dục thể thao,…
  • Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn của các tổ chức Đoàn từ Thành Đoàn đến cơ sở.
  • Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
  • Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước.
  • Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường: quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Trung ương Đoàn.

3. Cơ cấu tổ chức

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á, NHIỆM KỲ 2019-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT liên hệ
1 Phạm Văn Dương Bí thư 0937.968.189
2 Trương Quang Nha Phó Bí Thư 0935.414.901
3 Huỳnh Như Tuấn Phó Bí Thư 0914.251.561
4 Lê Đình Lượng Phó Bí Thư
CN UB Kiểm Tra
0762.737.832
5 Phan Thị Công Ủy viên Ban Thường vụ 0904.546.300
6 Phạm Ngọc Hải Ủy viên Ban Thường vụ 0339.568.536
7 Trần Nguyễn Hồng Ánh Ủy viên Ban Thường vụ 0396.009.117
8 Ôn Thị Phương Linh Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Văn Nghệ
0364.873.734
9 Ngô Thị Xinh Ủy viên Ban Thường vụ
Phụ trách VP Đoàn
0355.521.728
10 Nguyễn Thanh Hậu Ủy viên Ban Chấp hành 0905.006.543
11 Vũ Văn Hòa Ủy viên Ban Chấp hành  
12 Hoàng Đức Hiền Ủy viên Ban Chấp hành 0934.717.617
13 Trần Thị Mỹ Hoa Ủy viên Ban Chấp hành 0339.211.091
14 Trương Văn Đức Ủy viên Ban Chấp hành 0356.568.214
15 Võ Quyết Định Ủy viên Ban Chấp hành
Bí Thư LCĐ Khoa CN Ô Tô - Điện - Sư Phạm
0334.034.582
16 Ngô Quốc Khánh Ủy viên Ban Chấp hành 0766.806.559
17 Y Da Di Ủy viên Ban Chấp hành 0912.287.391
18 Lê Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành  
19 Ngô Thị Ly Ly Ủy viên Ban Chấp hành  
20 Phạm Thị Hồng Phước Ủy viên Ban Chấp hành  
21 Bùi Văn Huy Ủy viên Ban Chấp hành 0766.742.167
22 Lê Bảo Thy Ủy viên Ban Chấp hành  
23 Văn Thị Mỹ Linh Ủy viên Ban Chấp hành 0817.159.459
24 Nguyễn Châu Quyền Ủy viên Ban Chấp hành 0343.547.418
25 Đặng Văn Hưỡng Ủy viên Ban Chấp hành
Bí Thư LCĐ Khoa Y - Dược - CNTP
0386.789.717
26 Nguyễn Công Hậu Ủy viên Ban Chấp hành 0989.325.609
27 Hồ Văn Mẫn Ủy viên Ban Chấp hành 0377.572.190
28 Trần Công Chiến Ủy viên Ban Chấp hành 0838.557.016
29 Võ Trường Giang Ủy viên Ban Chấp hành 0977.667.515
30 Nguyễn Lâm Tường Vi Ủy viên Ban Chấp hành 0392.642.614
31 Phan Ngọc Linh Ủy viên Ban Chấp hành 0522.331.776
32 Cao Thanh Long Ủy viên Ban Chấp hành 0888.608.062
33 Phan Thị Kiều Vi Ủy viên Ban Chấp hành 0362.798.121

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí