Tuổi trẻ Đông Á tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2009

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện hè năm 2009, Đoàn trường Đại học Đông Á tổ chức đợt hiến máu nhân đạo lần thứ nhất năm 2009. Đồng thời tư vấn để nâng cao nhận thức cho sinh viên những kiến thức về máu, việc đảm bảo an toàn trong khi truyền máu và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo - Hiến máu cứu người.

Theo kế hoạch chỉ tiêu hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2009 theo đăng ký của đoàn trường là 200 đơn vị máu. Trong đợt phát động này, toàn trường đã có gần 400 sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia Hiến máu nhân đạo và hiến được 262 đơn vị máu.

Hiến máu nhân đạo là một việc làm vô cùng có ý nghĩa của tuổi trẻ. Đây là hành động thể hiện ý thức thực hiện mục tiêu “Kỹ năng sống và trách nhiệm cộng đồng cao” trong 8 mục tiêu của sinh viên Đông Á; thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Đông Á đối với cộng đồng.

Phương Chi

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí