Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023

Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 về việc ban hành quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí