Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được vinh danh và khen thưởng dịp này.

Tại cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 4/2022, Chi bộ Đại học Đông Á đã chúc mừng và khen thưởng 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

TS. Ngô Quang Vinh - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại cuộc họp chi bộ

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí