Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Chi bộ ĐH Đông Á

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Chi bộ ĐH Đông Á

Sáng ngày 14/07/2010, được sự nhất trí của Quận ủy Hải Châu, Chi bộ ĐH Đông Á phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận uỷ Hải Châu tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng nhận thức về Đảng cho gần 80 học viên là các đoàn viên và đoàn viên TNCS HCM ưu tú do công đoàn nhà trường và Đoàn trường ĐH Đông Á giới thiệu.

Lớp bồi dưỡng do các báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hải Châu, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Ban tuyên giáo Quận ủy Hải Châu trực tiếp giảng dạy. Trong lễ khai mạc, đồng chí Phan Thị Kim Thoa, báo cáo viên Quận ủy, phó GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hải Châu đã thay mặt trung tâm tuyên bố lý do, nội quy lớp học.

Lớp học diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 14 đến ngày 17/7, bao gồm các buổi học về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một điều đáng chú ý, thực hiện chủ trương “kết nạp Đảng trong sinh viên”, Chi bộ ĐH Đông Á đã giới thiệu rất nhiều đoàn viên là sinh viên của trường có phấn đấu tốt trong học tập và rèn luyện đạo đức tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt này.

Sau khi kết thúc lớp học, các đoàn viên sẽ làm bài thu hoạch và được cấp chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với các bài thu hoạch đạt yêu cầu. Lớp học này có ý nghĩa quan trong trong việc bồi dưỡng hạt nhân ưu tú bổ sung vào đội ngũ đảng viên Chi bộ ĐH Đông Á, góp phần phát triển Đảng tại cơ sở ngày một lớn mạnh.

KC

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí