Giảng viên, cán bộ Đại học Đông Á tham gia Hội thao Công nhân, Viên chức, Lao động Thành phố Đà Nẵng lần thứ XII năm 2022

Giảng viên, cán bộ Đại học Đông Á tham gia Hội thao Công nhân, Viên chức, Lao động Thành phố Đà Nẵng lần thứ XII năm 2022.

Năm nay, đoàn viên Công đoàn Đại học Đông Á tham gia ở các nội dung bóng bàn, cầu lông, nhảy bao bố, kéo co,.... trên tinh thần thượng nghĩa thể thao và gắn kết, giao lưu với các đơn vị tham gia hội thao.

Những hình ảnh đầu tiên của giảng viên, cán bộ Đại học Đông Á tại Hội thao Công nhân, Viên chức, Lao động Thành phố Đà Nẵng lần thứ XII năm 2022 

Nội dung nhảy bao bố và kéo co nam đã được khởi tranh ngay sau khai mac Hội thao.

Cùng tiếp tục chờ đón và cổ vũ các phần thi đấu tranh tài tiếp theo của giảng viên, cán bộ Đại học Đông Á ở các nội dung kéo co nữ, cầu lông đôi nữ, cầu lông đôi nam nữ vào sáng ngày 14/5 tới.

Hội thi là dịp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị trong địa bàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết và kỹ năng hoạt động Công đoàn; tạo sân chơi thể dục thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ các trường Đại học, khối CNVC Lao động trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí