ĐH Đông Á: giải C Hội diễn văn nghệ CBVC,NLD Khối thi đua các trường ĐH trên địa bàn TP.Đà Nẵng 2022

ĐH Đông Á: giải C Hội diễn văn nghệ CBVC,NLD Khối thi đua các trường ĐH trên địa bàn TP.Đà Nẵng 2022

Tại Hội diễn văn nghệ CBVC, NLD Khối thi đua các trường ĐH trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2022, giải C đã thuộc về tiết mục hát múa Tình ca (Phạm Duy) của tập thể giảng viên, cán bộ Đại học Đông Á.

Hội diễn tạo sân chơi lành mạnh giữa các trường đại học, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động ở các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí