Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhận thức sâu sắc điều này, các cấp ủy trường Đại học Đông Á làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Chi bộ Trường Đại học Đông Á hiện có 53 đảng viên (47 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị).

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm cho biết, tạo nguồn phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Chính vì vậy, chi bộ đã đề ra nghị quyết phát triển đảng viên cụ thể hằng năm và chỉ đạo các đoàn thể quan tâm phát hiện, giới thiệu để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Đối tượng quần chúng hướng đến là sinh viên có học lực khá trở lên, giảng viên trẻ có nhiều hoài bão, sự cống hiến, phấn đấu. Nhờ đó, chỉ tiêu đưa ra hằng năm của chi bộ đều đạt. “Thời gian tới, Chi bộ Trường Đại học Đông Á tiếp tục tạo nguồn thông qua phong trào đoàn, chú trọng đến những sinh viên có nhận thức tốt, học lực khá; phát hiện các sinh viên đã có quá trình phấn đấu từ thời học phổ thông để theo dõi, qua đó tạo nguồn phát triển…”, ông Sâm nhấn mạnh.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí