Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  TS. Nguyễn Thị Anh Đào

 • TS. Đỗ Trọng Tuấn

  • Phó Hiệu trưởng thường trực

  • 0905 017 799
  • tuandt@donga.edu.vn
 • TS. Ngô Quang Vinh

  TS. Ngô Quang Vinh

 • Ths. Lương Minh Sâm

  Ths. Lương Minh Sâm

 • PGS. TS Hồ Thanh Phong

  PGS. TS Hồ Thanh Phong

 • TS. Bùi Minh Hiển

  TS. Bùi Minh Hiển

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí