Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  TS. Nguyễn Thị Anh Đào

  • Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng Nhà trường

  • 0903 515 519
  • daonta@donga.edu.vn
 • TS. Đỗ Trọng Tuấn

  • Phó Hiệu trưởng thường trực

  • 0905 017 799
  • tuandt@donga.edu.vn
 • TS. Ngô Quang Vinh

  TS. Ngô Quang Vinh

 • Ths. Lương Minh Sâm

  Ths. Lương Minh Sâm

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí