Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  TS. Nguyễn Thị Anh Đào

 • TS. Đỗ Trọng Tuấn

  • Phó Hiệu trưởng thường trực

  • 0905 017 799
  • tuandt@donga.edu.vn
 • Ths. Lương Minh Sâm

  Ông Lương Minh Sâm

  • Chủ tịch Hội đồng trường

  • 0913 405 919
  • samlm@donga.edu.vn
 • TS. Ngô Quang Vinh

  TS. Ngô Quang Vinh

 • TS. Đỗ Sính

  TS. Đỗ Sính

 •