Ngành Quản trị Nhân sự (năm học 2014 - 2015)

Stt Nội dung ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
I Điều kiện tuyển sinh

Nhà trường áp dụng hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển: Dựa trên kết quả điểm thi tuyển sinh khối A, A1, D của thí sinh theo đề thi tuyển sinh Đại học bằng hoặc trên điểm sàn theo qui định của Bộ GD&ĐT đối với bậc Đại học.

Phương thức 2: Xét theo đề án riêng dựa vào kết quả học PTHT trong 5 học kỳ: (Học kỳ 1 lớp 10 + học kỳ 2 lớp 10 + học kỳ 1 lớp11+ học kỳ 2 lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12)/5, Có điểm trung bình chung trong 5 học kỳ: >= 6.0 và Thí sinh có thể chọn 1 trong những môn điều kiện có điểm trung bình chung trong 5 học kỳ >= 6.0. Hạnh kiểm khá trở lên được tham gia xét tuyển và trúng tuyển thẳng.

Nhà trường áp dụng hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển: Dựa trên kết quả điểm thi tuyển sinh khối A,A1, D của thí sinh theo đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng bằng hoặc trên điểm sàn theo qui định của Bộ GD&ĐT đối với bậc Cao đẳng.

Phương thức 2: Xét theo đề án riêng dựa vào kết quả học PTHT trong 5 học kỳ: (Học kỳ 1 lớp 10 + học kỳ 2 lớp 10 + học kỳ 1 lớp11+ học kỳ 2 lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12)/5, Có điểm trung bình chung trong 5 học kỳ: >= 5.5 và Thí sinh có thể chọn 1 trong những môn điều kiện có điểm trung bình chung trong 5 học kỳ >= 5.5. Hạnh kiểm khá trở lên được tham gia xét tuyển và trúng tuyển thẳng.

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người sinh (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
 • Phòng học lý thuyết:
  • Tổng số phòng học lý thuyết trong toàn trường 86 phòng trong đó Khoa điện có 10 phòng. Tất cả phòng học đều được trang bị máy chiếu projector - máy tính nối mạng internet - hệ thống âm thanh tốt;
  • Giảng đường dùng chung cho các ngành: 08 giảng đường từ 150 chỗ đến 300 chỗ trang bị hiện đại có điều hòa, hệ thống âm thanh và máy chiếu công suất lớn.
 • Giáo trình, bài giảng tại liệu học tập được sắp xếp theo môn học và đưa lên website của nhà trường cho sinh viên tham khảo học tập, nghiên cứu và rèn luyện.
 • Thư viện và thư viện điện tử có trên 10.732 đầu sách cuốn vào 7.321 sách điện tử 70 máy tính nối mạng; SV được miễn phí đọc sách và sử dụng máy tính tại thư viện để tra cứu, tìm tài liệu tự học.
 • Đầy đủ chỗ cho SV tự học, học nhóm và thảo luận.
 • Nơi học nhóm, tự học - tự nghiên cứu.
 • Nơi thực hành:
  • Thực hành ngoại ngữ: Lab với 60 máy tính trang bị đầy đủ phẩn mềm luyện nghe nói tiếng Anh.
  • Thực hành tin học: Đầy đủ thiết bị thực hành tin học với hệ thống hơn 400 máy tính đảm bảo mỗi sinh viên được thực hành trên 1 máy tính.
  • Thực hành chuyên ngành: đầy đủ các phòng thực hành chuyên ngành kinh doanh với hệ thống thực hành ảo gồm 5 mô hình tổ chức kinh doanh nội địa, dịch vụ, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chứng khoán... qua hệ thống thực hành ảo này SV sẽ trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm của cán bộ kinh doanh.
 • Phòng học lý thuyết:
  • Tổng số phòng học lý thuyết trong toàn trường 86 phòng trong đó Khoa điện có 10 phòng. Tất cả phòng học đều được trang bị máy chiếu projector - máy tính nối mạng internet - hệ thống âm thanh tốt;
  • Giảng đường dùng chung cho các ngành: 08 giảng đường từ 150 chỗ đến 300 chỗ trang bị hiện đại có điều hòa, hệ thống âm thanh và máy chiếu công suất lớn.
 • Giáo trình, bài giảng tại liệu học tập được sắp xếp theo môn học và đưa lên website của nhà trường cho sinh viên tham khảo học tập, nghiên cứu và rèn luyện.
 • Thư viện và thư viện điện tử có trên 10.732 đầu sách cuốn vào 7.321 sách điện tử 70 máy tính nối mạng; SV được miễn phí đọc sách và sử dụng máy tính tại thư viện để tra cứu, tìm tài liệu tự học.
 • Đầy đủ chỗ cho SV tự học, học nhóm và thảo luận.
 • Nơi học nhóm, tự học - tự nghiên cứu.
 • Nơi thực hành:
  • Thực hành ngoại ngữ: Lab với 60 máy tính trang bị đầy đủ phẩn mềm luyện nghe nói tiếng Anh.
  • Thực hành tin học: Đầy đủ thiết bị thực hành tin học với hệ thống hơn 400 máy tính đảm bảo mỗi sinh viên được thực hành trên 1 máy tính.
  • Thực hành chuyên ngành: đầy đủ các phòng thực hành chuyên ngành kinh doanh với hệ thống thực hành ảo gồm 5 mô hình tổ chức kinh doanh nội địa, dịch vụ, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chứng khoán... qua hệ thống thực hành ảo này SV sẽ trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm của cán bộ kinh doanh.
Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

Đội ngũ giảng viên

 • Tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường 349, trong đó khoa Quản trị nhân lực: 11 Giảng viên cơ hữu bên cạnh đó nhà trường mời 7 giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học như Đại học kinh tế Đà Nẵng; Đại học Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội; Đại học kinh tế thành phố HCM; Các giảng viên của nhà trường: Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn và phục vụ sinh viên...
 • Có kỹ năng nghiệp vụ cao; có trình độ chuyên môn trên đại học PGS,TS 1; Thạc sỹ 7.
 • Tỷ lệ 25SV/1 GV. Có phương pháp giảng dạy tích cực.

Đội ngũ quản lý

 • Có kinh nghiệm và chuyên môn cao; quản lý điều hành nhà trường theo phong cách mới hiện đại.

Đội ngũ giảng viên

 • Tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường 349, trong đó khoa Quản trị nhân lực: 11 Giảng viên cơ hữu bên cạnh đó nhà trường mời 7 giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học như Đại học kinh tế Đà Nẵng; Đại học Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội; Đại học kinh tế thành phố HCM; Các giảng viên của nhà trường: Tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn và phục vụ sinh viên...
 • Có kỹ năng nghiệp vụ cao; có trình độ chuyên môn trên đại học PGS,TS 1; Thạc sỹ 7.
 • Tỷ lệ 25SV/1 GV. Có phương pháp giảng dạy tích cực.

Đội ngũ quản lý

 • Có kinh nghiệm và chuyên môn cao; quản lý điều hành nhà trường theo phong cách mới hiện đại.
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục

Hỗ trợ học tập

 • Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc Đại học (hướng dẫn cách lắng nghe - ghi chép - đọc hiệu quả, hướng dẫn cách thức, trình tự trong nghiên cứu khoa học).
 • SV được cấp tài khoản để truy cập vào mạng của nhà trường lấy tài liệu học tập, tham gia các diễn đàn học tập, học rèn luyện và thi trực tuyến, ...
 • Mỗi SV được cấp 1 địa chỉ Email khi vào trường để trao đổi trong học tập.
 • Tham gia các Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học và câu lạc bộ "người cán bộ mẫn cán".

Hỗ trợ sinh hoạt

 • SV được giới thiệu chỗ trọ ngoại trú.
 • Trung tâm chăm sóc SV, tư vấn tâm lý, sức khỏe, học tập.

Hỗ trợ việc làm

 • SV được giới thiệu việc làm bán thời gian;
 • SV tốt nghiệp sẽ được doanh nghiệp tuyển dụng vào ngày hội việc làm 25/8 hàng năm.

Hỗ trợ học tập

 • Được hướng dẫn phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu ở bậc Đại học (hướng dẫn cách lắng nghe - ghi chép - đọc hiệu quả, hướng dẫn cách thức, trình tự trong nghiên cứu khoa học).
 • SV được cấp tài khoản để truy cập vào mạng của nhà trường lấy tài liệu học tập, tham gia các diễn đàn học tập, học rèn luyện và thi trực tuyến, ...
 • Mỗi SV được cấp 1 địa chỉ Email khi vào trường để trao đổi trong học tập.
 • Tham gia các Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học và câu lạc bộ "người cán bộ mẫn cán".

Hỗ trợ sinh hoạt

 • SV được giới thiệu chỗ trọ ngoại trú.
 • Trung tâm chăm sóc SV, tư vấn tâm lý, sức khỏe, học tập.

Hỗ trợ việc làm

 • SV được giới thiệu việc làm bán thời gian;
 • SV tốt nghiệp sẽ được doanh nghiệp tuyển dụng vào ngày hội việc làm 25/8 hàng năm.
III Yêu cầu thái độ học tập của người học

Chủ động học tập nghiên cứu

 • Chuẩn bị bài trước khi lên lớp (đọc tài liệu do giảng viên cung cấp trước, chuẩn bị câu hỏi để tương tác với nhóm SV và giáo viên giảng dạy).
 • Tham gia thảo luận nhóm đầy đủ.

Thực hiện đúng văn bản pháp qui

 • Pháp luật của nhà nước.
 • Các quy chế của Bộ GD&ĐT về học tập rèn luyện và phấn đấu của SV.
 • Các Nội qui, Qui định thời khóa biểu lịch học, lịch sinh hoạt, thông báo của nhà trường.

Chủ động học tập nghiên cứu

 • Chuẩn bị bài trước khi lên lớp (đọc tài liệu do giảng viên cung cấp trước, chuẩn bị câu hỏi để tương tác với nhóm SV và giáo viên giảng dạy).
 • Tham gia thảo luận nhóm đầy đủ.

Thực hiện đúng văn bản pháp qui

 • Pháp luật của nhà nước.
 • Các quy chế của Bộ GD&ĐT về học tập rèn luyện và phấn đấu của SV.
 • Các Nội qui, Qui định thời khóa biểu lịch học, lịch sinh hoạt, thông báo của nhà trường.
IV Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức và kỹ năng

 • Nắm vững kiến thức kinh tế-xã hội và tâm lý kiến thức chuyên môn về quản trị nhân lực
  • Hiểu biết luật lao động, luật hành chính, markeing, quản trị, tổ chức hoạt động văn phòng, quản trị nhân lực;
  • Thành thạo công việc phân công, qui hoạch, tuyển dụng, thù lao, sàng lọc, Làm tốt thống kê; tính định mức công việc ....
 • Có khả năng tổ chức công việc văn phòng, hành chính.
 • Tổ chức bộ phận nhóm, phối hợp nhóm cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Có khả năng tự học, tự hoàn thiện để cập nhật kiến thức.
 • Có thể hành nghề độc lập tạo công ăn việc làm cho mình và xã hội.

Mục tiêu tin học

Thông thạo tin học văn phòng ở mức độ:

 • Tốc độ đánh máy 20-23 từ/phút;
 • Khả năng ứng dụng tin học văn phòng MS.Word, MS. Excel, MS.Powerpoit vào soạn thảo văn bản, báo cáo theo đúng thể thức qui định của nhà nước.
 • Khai thác tài nguyên thông tin trên internet để phục vụ quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu...

Thông thạo tin học chuyên ngành ở mức độ:

 • Sử dụng thành thạo trên các phần mềm về chuyên ngành nhân lực như SPSS (nghiên cứu thị trường và xử lý số liệu thông kê), các phần mềm quản lý nhân sự, điều hành văn phòng, điểm bán công nợ; kho tàng vật tư công cụ,...
 • Sử dụng thông thạo Acess, excel nâng cao để tự xây dựng ứng dụng tin học giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực nhân sự.

Mục tiêu ngoại ngữ

 • Nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh đạt mức điểm tương đương 450 TOEIC. Thi cấp chứng chỉ.

Mục tiêu kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, cư xử, ứng xử có văn hóa, sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, truyền đạt dễ hiểu, thuyết trình tự tin trước công chúng.
 • Kỹ năng viết: soạn thảo tốt các loại văn bản, trình bày báo cáo ngắn gọn xúc tích đầy đủ...,
 • Biết hợp tác, biết làm việc nhóm và giải quyết xung đột.
 • Hiểu biết văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cá nhân.
 • Hội nhập, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, phỏng vấn tìm việc làm.

Kiến thức về quản lý điều hành

 • Được rèn luyện tác phong làm việc khoa học;
 • Được trang bị kiến thức về quản lý điều hành như xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; giám sát đôn đốc thực hiện; kiểm tra đánh giá...
 • SV tốt nghiệp đạt được năng lực quản lý của người cán bộ cấp trung (cấp quản lý phòng/ ban).

Mục tiêu kiến thức và kỹ năng

 • Nắm vững kiến thức kinh tế-xã hội và tâm lý kiến thức chuyên môn về quản trị nhân lực
  • Hiểu biết luật lao động, luật hành chính, markeing, quản trị, tổ chức hoạt động văn phòng, quản trị nhân lực;
  • Thành thạo công việc phân công, qui hoạch, tuyển dụng, thù lao, sàng lọc, Làm tốt thống kê; tính định mức công việc ....
 • Có khả năng tổ chức công việc văn phòng, hành chính.
 • Tổ chức bộ phận nhóm, phối hợp nhóm cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Có khả năng tự học, tự hoàn thiện để cập nhật kiến thức.
 • Có thể hành nghề độc lập tạo công ăn việc làm cho mình và xã hội.

Mục tiêu tin học

Thông thạo tin học văn phòng ở mức độ:

 • Tốc độ đánh máy 20-23 từ/phút;
 • Khả năng ứng dụng tin học văn phòng MS.Word, MS. Excel, MS.Powerpoit vào soạn thảo văn bản, báo cáo theo đúng thể thức qui định của nhà nước.
 • Khai thác tài nguyên thông tin trên internet để phục vụ quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu...

Thông thạo tin học chuyên ngành:

 • Sử dụng thành thạo trên các phần mềm về chuyên ngành nhân lực như SPSS (nghiên cứu thị trường và xử lý số liệu thông kê), các phần mềm quản lý nhân sự, điều hành văn phòng, điểm bán công nợ; kho tàng vật tư công cụ,...
 • Sử dụng thông thạo Acess, excel nâng cao để tự xây dựng ứng dụng tin học giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực nhân sự.

Mục tiêu ngoại ngữ

 • Nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh đạt mức điểm tương đương 350 TOEIC. Thi cấp chứng chỉ.

Mục tiêu kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, cư xử, ứng xử có văn hóa, sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, truyền đạt dễ hiểu, thuyết trình tự tin trước công chúng.
 • Kỹ năng viết: soạn thảo tốt các loại văn bản, trình bày báo cáo ngắn gọn xúc tích đầy đủ...,
 • Biết hợp tác, biết làm việc nhóm và giải quyết xung đột.
 • Hiểu biết văn hóa doanh nghiệp, văn hóa cá nhân.
 • Hội nhập, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, phỏng vấn tìm việc làm.

Kiến thức về quản lý điều hành

 • Được rèn luyện tác phong làm việc khoa học;
 • Được trang bị kiến thức về quản lý điều hành như xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; giám sát đôn đốc thực hiện; kiểm tra đánh giá...
 • SV tốt nghiệp đạt được năng lực quản lý của người cán bộ cấp trung (cấp quản lý phòng/ ban).
V Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp theo các khóa học
 • Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm Cán bộ nhân sự tại phòng Tổ chức; như cán bộ nhân sự; cán bộ tiền lương; tiếp thị tuyển dụng;… thuộc tất cả các cơ quan tổ chức ở 5 thành phần kinh tế từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 • Cán bộ quản trị văn phòng.
 • Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm Cán bộ nhân sự tại phòng Tổ chức; như cán bộ nhân sự; cán bộ tiền lương; tiếp thị tuyển dụng;… thuộc tất cả các cơ quan tổ chức ở 5 thành phần kinh tế từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 • Cán bộ quản trị văn phòng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí