Năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014

TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 270.000
II Số cơ sở đào tạo cơ sở 04
III Diện tích xây dựng m2 19.779
IV Giảng đường/phòng học m2 12.561
1 Số phòng học phòng 129
2 Diện tích m2 12.561
V Diện tích hội trường m2 430
VI Phòng máy tính   05
1 Diện tích m2 425
2 Số máy tính sử dụng được máy tính 532
3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 532
VII Phòng học ngoại ngữ   16
1 Số phòng học phòng 16
2 Diện tích m2 420
3 Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx) thiết bị 16
 
 • Projector : Sony, độ sáng 2.300 ASLM, SX năm 2004, 2006, 2008, 2009.
 • Máy tính : Intel E5200, tốc độ 2,6GB x 2, SX năm 2008, nối mạng.
 • Loa, amply, micro: Nanomax, SX năm 2008
bộ 16
 
 • Máy tính nối mạng tốc độ cao: Intel E5200, tốc độ 2,6GB x 2, SX năm 2008.
 • Tai nghe- nói : Genius, SX năm 2009
bộ 40
VIII Thư viện    
1 Diện tích m2 500
2 Số đầu sách (giấy) quyển 7.450
3 Số sách điện tử quyển 10.350
IX Phòng thí nghiệm phòng 02
1 Diện tích m2 208
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) thiết bị  
 
 • Bộ thí nghiệm điện: Viện vật lý ĐH Bách khoa Hà Nội, SX 2006
bộ 04
 
 • Bộ thí nghiệm Quang: Viện vật lý ĐH Bách khoa Hà Nội, Liên Xô, SX 2006
bộ 04
 
 • Bộ thí nghiệm, phân tích hóa học: Máy phân tích, các vật dụng, hóa chất phục vụ, Siemen, SX 2004
bộ 01
X Xưởng thực tập, thực hành phòng 14
1 Diện tích m2 2.024
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) thiết bị  
 
 • Hệ thống thực hành vi xử lý : Siemen, Đức, SX 2008
bộ 02
 
 • Hệ thống thực hành tự động hóa PLC: Siemen, Đức, SX 2008
bộ 02
 
 • Hệ thống thực hành Điện cơ bản: Công ty Ngân Giang Việt Nam, SX 2009
bộ 02
XI Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   0
1 Số sinh viên ở trong KTX sinh viên 0
2 Diện tích m2 0
3 Số phòng phòng 0
4 Diện tích bình quân/sinh viên m2/sinh viên 0
XII Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý m2 100
XIII Diện tích nhà văn hóa m2 0
XIV Diện tích nhà thi đấu đa năng m2 0
XV Diện tích bể bơi m2 0
XVI Diện tích sân vận động m2 0

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí