Năm học 2011 - 2012

Năm học 2011 - 2012

TT NỘI DUNG ĐVT TỔNG SỐ
I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 14.793
II Số cơ sở đào tạo cơ sở 04
III Diện tích xây dựng m2 12.093
IV Giảng đường/phòng học m2 4.948
1 Số phòng học phòng 89
2 Diện tích m2 4.948
V Diện tích hội trường m2 430
VI Phòng máy tính   5
1 Diện tích m2 425
2 Số máy tính sử dụng được máy tính 532
3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 532
VII Phòng học ngoại ngữ   16
1 Số phòng học phòng 16
2 Diện tích m2 420
3 Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx) thiết bị  
- Projector: Sony, độ sáng 2.300 ASLM, SX năm 2004, 2006, 2008, 2009 bộ 16
- Máy tính: Intel E5200, tốc độ 2,6GB x 2, SX năm 2008, nối mạng
- Loa, amply, micro: Nanomax, SX năm 2008
- Máy tính nối mạng tốc độ cao: Intel E5200, tốc độ 2,6GB x 2, SX năm 2008 bộ 40
- Tai nghe - nói : Genius, SX năm 2009
VIII Thư viện    
1 Diện tích m2 500
2 Số đầu sách (giấy) quyển 7.450
Số sách điện tử quyển 8.350
IX Phòng thí nghiệm phòng 2
1 Diện tích m2 208
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) thiết bị  
- Bộ thí nghiệm điện: Viện vật lý ĐH Bách khoa Hà Nội, SX 2006 bộ 04
- Bộ thí nghiệm Quang: Viện vật lý ĐH Bách khoa Hà Nội, Liên Xô, SX 2006 bộ 04
- Bộ thí nghiệm, phân tích hóa học: Máy phân tích, các vật dụng, hóa chất phục vụ, Siemen, SX 2004 bộ 01
X Xưởng thực tập, thực hành phòng 14
1 Diện tích m2 2024
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) thiết bị  
- Hệ thống thực hành vi xử lý : Siemen, Đức, SX 2008 bộ 02
- Hệ thống thực hành tự động hóa PLC: Siemen, Đức, SX 2008 bộ 02
- Hệ thống thực hành Điện cơ bản: Công ty Ngân Giang Việt Nam, SX 2009 bộ 02
XI Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   0
1 Số sinh viên ở trong KTX sinh viên 0
2 Diện tích m2 0
3 Số phòng phòng 0
4 Diện tích bình quân/sinh viên m2/sinh viên 0
XII Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý m2 100
XIII Diện tích nhà văn hóa m2 0
XIV Diện tích nhà thi đấu đa năng m2 0
XV Diện tích bể bơi m2 0
XVI Diện tích sân vận động m2 0

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí