Xúc tiến hợp tác chương trình đào tạo điện tử và bán dẫn với Đại học KHKT Minh Tân (Đài Loan)

Ngày 22/2, Đại học Đông Á đã có buổi làm việc với Đại học KHKT Minh Tân (Đài Loan) để xúc tiến các nội dung hợp tác về chương trình đào tạo điện tử và bán dẫn.

Năm 2023, Trường Đại học KHKT Minh Tân, Đài Loan đã có chuyến thăm và làm việc cùng với Đại học Đông Á về chương trình đào tạo liên kết và thực tập hưởng lương tại Đài Loan. 

Hai trường cũng đã hợp tác chương trình thạc sĩ tài năng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử từ năm 2022 - cũng là hợp tác đầu tiên về chương trình thạc sĩ mà Đại học Đông Á ký kết và triển khai với một trường đại học tại Đài Loan.

Bên cạnh đó, Đại học Đông Á cũng có các hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên và chương trình thực tập nghề nghiệp cho sinh viên các ngành với ĐH KHKT Kiện Hành, ĐH Hoa Văn và ĐH Minh Chuẩn, Đài Loan.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí