CLB Taekwondo

CLB Taekwondo

Taekwondo là một nghệ thuật chiến đấu không chỉ đơn thuần với mục đích tranh đoạt chiến thắng bằng mọi giá. Với một kỷ luật nghiêm khắc, Taekwondo còn có mục đích cao đẹp hơn, đó là hướng tới sự phát triển và kiện toàn mọi khả năng về tinh thần và thể chất của con người.

Taekwondo với tính cách là một môn võ thuật hướng tới sự phát triển hài hòa cả hai phương diện, thể chất cũng như tinh thần. Thân thể, trước tiên phải được tôi luyện cho đến mức tinh thục bằng cái giá của sự khổ luyện và kỷ luật sắt. Làm chủ được kỹ thuật là kết quả của một công việc hăng say và trường kỳ. Tinh thần theo đó đạt đến mức luôn phản ứng một cách trung thực, đặc biệt trong trường hợp tự vệ một cách chính đáng. Taekwondo muốn hoàn thành một sự tổng hợp hoàn hảo của thân thể và tinh thần bởi kỹ thuật. Để thử nghiệm sự tổng hợp này, chính là hội nhập cùng Taekwondo.

Các bạn sinh viên đam mê rèn luyện sức khỏe, thể thao và võ thuật. Hãy trở thành thành viên của Câu lạc bộ Taekwondo ngay nhé.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí