Vinh danh sinh viên xuất sắc toàn khóa - năm 2022

Vinh danh sinh viên xuất sắc toàn khóa - năm 2022

Tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân 2022, Đại học Đông Á đã vinh danh và trao thưởng đến 24 sinh viên xuất sắc toàn khóa học.

Tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân 2022, Đại học Đông Á đã vinh danh và trao thưởng đến 24 sinh viên xuất sắc toàn khóa học.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí