Vinh danh đóng góp cộng đồng của sinh viên

Tại Ngày hội sinh viên Đại học Đông Á 2021, Lãnh đạo nhà trường đã ghi nhận và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.

Ngày hội sinh viên Đại học Đông Á 2021 diễn ra xuyên suốt ngày 14/1 với nhiều hoạt động.

Trong đó, Đại học Đông Á vinh danh các bạn sinh danh đạt danh hiệu Xuất sắc trong năm học; trao 54 suất học bổng Hoa Anh Đào cho sinh viên ưu tú trong học tập và đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng.

Đoàn trường cũng trân trọng ghi nhận, vinh danh 3 sinh viên được khen tặng danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp thành phố, 26 “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường; 24 đoàn viên xuất sắc trong hoạt động có nhiều đóng góp đầy trách nhiệm cho cộng đồng năm học 2019-2020.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí