SV Đại học Đông Á được vinh danh tại Lễ tuyên dương toàn quốc "Học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020"

Bạn Ngô Thị Xinh (khoa Du lịch, UV BTV Đoàn trường) vinh dự là 1 trong 130 học sinh, sinh viên cả nước được vinh danh tại lễ tuyên dương “Học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”.

Ngoài giữ vững thành tích học tập, Xinh luôn là gương mặt tiên phong trong các hoạt động ngoại khoá và hành trình trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Đại học Đông Á!

Được biết, các cá nhân được vinh danh tại buổi lễ là những điển hình xuất sắc trong các hoạt động học tập, phong trào; là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, nhân ái, dũng cảm, trung thực, yêu đất nước, quê hương...

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí