Những chiến binh thầm lặng trong bình thường mới...

Với Nhân, trách nhiệm của một người sinh viên Đại học Đông Á, đặc biệt là sinh viên khoa Y là bảo vệ sức khỏe cho mọi người, và trong đó bản thân mình cũng phải an toàn để còn hỗ trợ người khác.

Trong bộ đồ bảo hộ trắng, cùng tác phong chuẩn mực, lịch sự hướng dẫn và nhắc nhở việc đeo khẩu trang đúng cách hay sát khuẩn tay, Võ Hoàng Nhân - sinh viên khoa Y đang cùng các bạn đội tình nguyện thực hiện công việc hỗ trợ đo thân nhiệt tại một trong các cửa ra vào Đại học Đông Á trong những ngày bình thường mới.

Khi có lịch học online, các bạn sắp xếp ca trực để học hoặc tranh thủ nghe giảng qua phone, ghi chép và làm bài.

Với Nhân, trách nhiệm của một người sinh viên Đại học Đông Á, đặc biệt là sinh viên khoa Y là bảo vệ sức khỏe cho mọi người, và trong đó bản thân mình cũng phải an toàn để còn hỗ trợ người khác.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí