Hội thi lá phiếu trách nhiệm 2021

Hội thi lá phiếu trách nhiệm 2021 nhằm tuyên truyền, phổ biến về “Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp”.

Hội thi lá phiếu trách nhiệm 2021 nhằm tuyên truyền, phổ biến về “Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp” chính thức được khởi động từ 7h00 ngày 26/4/2021 và kéo dài đến ngày 02/5/2021.

Bài thi “Lá phiếu trách nhiệm” được xây dựng dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm với khối kiến thức là: Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến: thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm được chấm điểm tự động. Thí sinh có thể thi bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Bài thi với 30 câu hỏi trắc nghiệm theo dạng chọn đáp án A, B, C, D, thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất. Thời gian thi là 20 phút. Hết thời gian thi thì hệ thống sẽ tự kết thúc hoặc thí sinh có thể nộp bài trước khi hết thời gian, nếu đã hoàn thành phần thi.

Mời các đơn vị và các thí sinh tiến hành đăng ký tài khoản để tham gia dự thi (mỗi thí sinh được tham gia thi 1 lần).

Đường link tham gia dự thi: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScNdZ.../alreadyresponded

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí