Hiến máu tình nguyện trong mùa dịch

Hiến máu tình nguyện trong mùa dịch

Hiến máu tình nguyện - Thêm một nghĩa cử đầy yêu thương và trách nhiệm của các bạn đoàn viên sinh viên Đại học Đông Á ngay trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 này.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện cũng là chương trình hành động cộng đồng thường niên của Đoàn trường với 2-3 đợt mỗi năm.

CLB Ngân hàng máu sống của sinh viên Đại học Đông Á cũng được kích hoạt, sẵn sàng tiếp ứng các trường hợp khẩn cấp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí