GS. Hidetoshi Nishimura là Cố vấn danh dự trường Đại học Đông Á

Tại hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu” lần thứ 2, Đại học Đông Á đã công bố và trao quyết định Cố vấn danh dự nhà trường đến GS. Hidetoshi Nishimura.

GS. Hidetoshi Nishimura nguyên là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Asean và Đông Á, hiện là thành viên ban lãnh đạo của Viện các vấn đề toàn cầu Musashino, Nhật Bản.

Theo đó, GS Hidetoshi Nishimura sẽ là “cầu nối” thúc đẩy hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Giáo dục Đại học Đông Á (ISSER) và Viện MIGA trong nghiên cứu và tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học; kết nối Đại học Đông Á với các đối tác Nhật Bản là các trường đại học, các tổ chức về nghiên cứu khoa học và đào tạo hàn lâm,…

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí