Giải thưởng quốc gia dành cho sản phẩm NCKH ứng dụng của SV ĐH Đông Á

2 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng của sinh viên đến từ khoa CNKT Điện - Ô tô và Công nghệ thực phẩm - sinh học Đại học Đông Á đã xuất sắc đạt giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia năm 2018.

1. Sinh viên Hồ Nhật Nam – ngành CNKT Điện- Điện tử Đại học Đông Á đã vinh dự nhận giải khuyến khích trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 do Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức với đề tài “Nghiên cứu, điều tiết hệ thống đèn giao thông từ xa vào giờ cao điểm tại Thành phố Đà Nẵng”.

Hồ Nhật Nam bên đề tài tốt nghiệp của mình

Hồ Nhật Nam cùng Thầy và đồng đội tại cuộc thi Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu 2017 do Honda tổ chức

2. Sinh viên Trần Đình Bảo Lộc - ngành Công nghệ thực phẩm - sinh học Đại học Đông Á đã vinh dự nhận giải khuyến khích trong cuộc thi Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2018 với đề tài “Rong nho tươi Đà Nẵng”.

Trần Đình Bảo Lộc tại phòng thí nghiệm và sản xuất trà túi lọc nấm linh chi - sản phẩm "made in Sinh viên Đại học Đông Á"

Trần Đình Bảo Lộc và nhóm nghiên cứu trình bày đề tài tại Hội nghị Khoa học sinh viên cấp trường

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí