Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Danh sách chính thức gồm 89 ứng cử viên tại 15 đơn vị bầu cử để bầu 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), được phân bổ 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Phước Ninh, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên và Bình Thuận (quận Hải Châu), được phân bổ 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu 1, Hải Châu 2 (quận Hải Châu), được phân bổ 7 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Chính Gián, Vĩnh Trung, Thạc Gián (quận Thanh Khê), được phân bổ 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tân Chính (quận Thanh Khê), được phân bổ 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Thanh Khê Tây, An Khê và Hòa Khê (quận Thanh Khê), được phân bổ 5 người để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường: Hòa Khánh Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu) được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường: Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: An Hải Bắc, Phước Mỹ, An Hải Tây và An Hải Đông (quận Sơn Trà), được phân bổ 5 người để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và huyện Hoàng Sa, được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các phường: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông và Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường: Hòa Phát, Hòa An và Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), được phân bổ 5 người để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước và Hòa Khương (huyện Hòa Vang), được phân bổ 7 người để bầu 4 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Nhơn và Hòa Phú (huyện Hòa Vang), được phân bổ 5 người để bầu 3 đại biểu HĐND thành phố khóa X.  

Theo: Báo Đà Nẵng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí