Đa dạng các hoạt động tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2022

Chung kết cuộc thi K-pop Festival, biểu diễn võ thuật taekwondo và sôi nổi các hoạt động trò chơi văn hóa dân gian hai nước tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2022 tại Đại học Đông Á.

Chung kết cuộc thi K-pop Festival, biểu diễn võ thuật taekwondo và sôi nổi các hoạt động trò chơi văn hóa dân gian hai nước tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2022 tại Đại học Đông Á.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí