BIỂU MẪU

 

Tìm
CV ứng tuyển
Thumbnail

Mẫu CV ứng tuyển vị trí (tham khảo)Kích thước File 93 K
Số lần tải về 0
Ngày Năm 04/16/2015 @ 09:46
Tác giả SuperUser Account
EMail
    

Đơn xin việc
Thumbnail

Mẫu đơn xin việc (tham khảo)Kích thước File 30 K
Số lần tải về 0
Ngày Năm 04/16/2015 @ 09:45
Tác giả SuperUser Account
EMail
    

< TRỞ LẠI  1 của 1  TỚI >