Lễ Tốt nghiệp khóa 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lễ Tốt nghiệp khóa 1 chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Ngày 14/7 đã diễn ra Lễ tốt nghiệp long trọng dành cho 14 tân thạc sĩ khóa đầu tiên chương trình thạc sĩ QTKD Đại học Đông Á!