Hội thảo chương trình EPA tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lí Việt Nam 2022

Hội thảo chương trình EPA tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lí Việt Nam 2022

Hội thảo chương trình EPA tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lí Việt Nam 2022

Hội thảo chương trình EPA tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lí Việt Nam 2022

- Thời gian: 8h00 ngày 16/8

- Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí