Hội thảo An toàn thông tin

Hội thảo An toàn thông tin

Ngày 11/8, Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo An toàn thông tin.

Ngày 11/8, Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo An toàn thông tin.

- Thời gian: 8h00, ngày 11/8/2022

- Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí